อิงความเป็นไทยไปกับ พระราชวังสนามจันทร์

เอาใจเหล่านักท่องเที่ยวที่หลงใหลความเป็นไทย และประวิติศาสตร์ด้วยการทองเที่ยวเยี่ยมชมพระราชวังสนามจันทร์ ที่ได้ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยตอน รัชกาลที่ 6 ทรงมีพระยศ เป็นพระบรมโอรสาธิราช ตั้งแต่ปี พศ. 2450 เหตุผลที่ได้สร้างพระราชวังสนามจันทร์ขึ้นมาเพราะว่าพระองค์พอพระราชหฤทัยเป็นอย่างมากสำหรับเมืองนครปฐม เนื่องด้วยสภาพแวดล้อมที่ร่มเย็น และเต็มไปด้วยความสงบสุข จึงได้โปรดให้สร้างพระราชวังนี้ขึ้นมาเพื่อการพักผ่อน และในแง่การปกครองคือเห็นว่าที่เมืองนครปฐมมีลักษณะภูมิประเทศที่เหมาะสมแก่การจัดตั้งเมือง จึ้งสร้างสำรองไว้เพื่อที่จะได้ใช้ในกรณีที่ฉุกเฉิน จะได้เป็นเมืองหลวงแห่งที่สองหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
พระราชวังสนามจันทร์มีความสวยงามมากและเต็มไปด้วยพระที่นั่งต่างๆที่เมื่อได้เข้าไปสัมผัสแล้วจะเกิดความรู้สึกที่สวยงามของสถาปัตยกรรมไทยที่ไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยไม่ว่าจะเป็นพระที่นั่งพิมานปฐม ที่ออกคล้ายคลึงกับชาติตะวันตก แต่ได้มีการดัดแปลงให้เข้าสภาพอากาศเมืองร้อน หรือจะเป็นพระที่นั่งวัชรีรมยา ที่อิงกลิ่นไอของความเป็นไทยมีการออกแบบหลังคาที่ซ้อนออกมาเพื่อความโดดเด่น และสุดท้ายคือพระที่นั่งสามัคคีมุขมาตย์ เป็นห้งโถงที่ใหญ่ที่สุดในพระราชวังค์
นอกจากพระที่นั่งแล้วยังมรพระตำหนักมารีราชรัตบัลลังค์ที่ถูกสร้างขึ้นด้วยไม้สักทอง ออกแบบเป็นนีโอคลาสสิกแบบชาติตะวันตก และมีการดัดแปลงเพื่อให้เข้ากับสภาพอากาศเมืองร้อนและที่เด่นที่สุดก็คงจะเป็นพระตำหนักทับขวัญ ที่ออกแบบเป็นบ้านเรื่องไทยที่จัดได้เลยว่าสมบูรณ์ที่สุด เพราะพระองค์ต้องการรักษาบ้านเรือนไทยแบบโบราณ จึงโปรดให้มีการสร้างพระตำหนักนี้ขึ้นมานั่นเองค่ะ